Cultuursensitieve hulpverlening

Soheila Yousefi
26 januari 2018

Niet alleen cliŽnten als migranten en vluchtelingen moeten inburgeren.

Kommak is al 13 jaar actief. Wij bieden cultuursensitieve hulpverlening. In de laatste twee jaar, sinds 2015, toen de decentralisering heeft plaats gevonden, is er een toenemende groei aan cliënten met een hulpvraag voor Kommak en vraag vanuit de gemeenten voor ondersteuning van deze doelgroep. Kennelijk zien de gemeenten het belang in van diversiteit en cultuursensitieve hulpverlening voor deze doelgroep. Vanwege het afschaffen van de tolk in de hulpverlening is het van groot belang dat hulpverleners ook de taal van de cliënt spreken om goed bij hen aan te kunnen sluiten.

 

Wanneer cliënten erachter komen dat wij bestaan doen ze eerder een beroep op Kommak dan de reguliere instellingen. Het feit dat ze met Kommak liever het hulpverleningstraject willen aangaan heeft te maken met het feit dat wij de taal van de cliënt kunnen spreken, een brede kennis van de culturele achtergrond van cliënten hebben en dat wij hierdoor goed aan kunnen sluiten bij de belevingswereld van de cliënt.

 

Ik zou graag zien dat er ook binnen de reguliere zorgorganisaties meer aandacht komt voor diversiteit en cultuursensitiviteit in de hulpverlening. De cliënten zouden meer keuzemogelijkheden moeten hebben met betrekking tot het hulpverleningstraject.

 

Wat ik nu zie is dat sommige cliënten, ook al is de reisafstand groot tot Kommak, toch de stap maken om bij ons in zorg te komen, omdat ze in de reguliere hulpverlening niet verder komen.

Kennelijk moet diversiteit nog inburgeren in de reguliere hulpverlening. Niet alleen cliënten van migranten en vluchtelingen moeten inburgeren, maar ook in de reguliere zorginstellingen moet diversiteit en cultuursensitiviteit inburgeren in de zorgverlening. Er moet in het personeelsbeleid rekening gehouden worden dat het personeel een afspiegeling moet zijn van de cliënten die ondersteund worden, zodat er meer aansluiting is tussen de hulpverlener en de cliënt en de hulpvraag beter beantwoord kan worden.