Diversiteit als onderdeel van MVO

Diana Monissen
20 juli 2016

Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen koers zetten naar duurzaamheid en diversiteit

Het thema diversiteit in de zorg staat niet op zich. Het maakt onderdeel uit van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). En dat past weer in het streven naar duurzame gezondheidszorg. Stuk voor stuk essentiële thema’s die ons houvast geven om de zorg toekomstbestendig te maken. Waarom kom ik de operationalisatie van deze invalshoek dan nog zo weinig tegen in de zorg? Kom op bestuurders, zet koers richting duurzame gezondheidszorg met MVO als kompas en diversiteit hoog in het vaandel!


Bekend

De argumenten die pleiten voor meer diversiteit en cultuursensitiviteit zijn inmiddels wel bekend. We zíjn een multiculturele samenleving en daarmee hebben we multiculturele klanten en medewerkers met verschillende achtergronden. En dat neemt de komende jaren alleen maar verder toe. Maar organisaties met gericht beleid op diversiteit zijn er nog steeds onvoldoende. Organisaties die diversiteit zien als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen zie ik nog minder. En dat is jammer want juist vanuit die bredere scoop is diversiteit als het ware een logisch thema.

 

MVO

Hoe komt het toch dat nog maar zo weinig organisaties - binnen en buiten de zorg - deze aanpak hebben? De insteek om de organisatie te runnen vanuit MVO-perspectief wordt veelal nog gezien als een niet bedrijfsmatige insteek; ja, het is belangrijk om een MVO-beleid te hebben maar dan graag als paragraaf in het businessplan. Want MVO gaat immers vooral over groen en het milieu, toch? En ik moet toegeven: in mijn huidige organisatie moet ik ook nog veel uitleggen over de kracht van MVO. Want maatschappelijk ondernemen gaat zoveel breder; de bekende drie P’s, People, Planet, Prosperity bieden juist een fantastisch kader voor de besturing van de organisatie in zijn geheel. En vanuit MVO-principes als expliciet werken aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van je medewerkers, zet je koers richting duurzame gezondheidszorg. Met diversiteit als logisch onderdeel van je strategie en operationeel beleid.

 

Imago

Tja, thema’s als diversiteit, duurzaamheid en MVO hebben misschien wat last van hun imago. Belangrijk maar niet bepalend, dat is een beetje het heersende beeld. Maar ik durf te stellen: bestuurders die hun organisatie gaan sturen op basis van deze thema’s worden bepalend. Bepalend voor de zorg als inspirators en toonaangevende voorbeelden. Bepalend voor hun klanten als voorbeeld van optimale klantgerichtheid en niet te vergeten bepalend op de arbeidsmarkt als het gaat om het werven van de beste mensen.


Willem Lageweg sprak afgelopen week bij zijn afscheid van MVO Nederland over de duurzame Gouden Eeuw die ons te wachten staat, Nederland in 2030 100% duurzaam, inclusief de menskant.


Op zoek naar een gouden kans om uw zorgorganisatie onderscheidend te positioneren en zelf de toekomst te bepalen? Maak dan van maatschappelijk verantwoord ondernemen uw leidraad. Met concreet diversiteitsbeleid als onderdeel. En dat in een cultuursensitieve organisatie. Niets nieuws! En tegelijkertijd nog steeds o zo vernieuwend!


gerelateerde artikelen
Diana Monissen