Benut de kennis van migrantenorganisaties

Freddy May
18 februari 2016

Door adequaat in te spelen op de behoeften van een kwetsbare groep ouderen, kunnen we juist kosten besparen.

Er zullen in 2025 waarschijnlijk meer dan een half miljoen oudere migranten zijn, een hele diverse en kwetsbare groep. Organisaties van migranten beschikken over een schat aan achtergrondinformatie.

 

De maatschappelijke positie van de oudere migranten is vaak verre van rooskleurig. Ze weten bovendien de weg naar zorg onvoldoende zelfstandig te vinden. Veel overheden en instellingen maken zich daar zorgen over, maar ze te weten niet hoe ze dit vraagstuk adequaat moeten aanpakken.


Urgentie

Met Voor(t)gaan in verandering ziet de Minister van Sociale en Werkgelegenheid de urgentie van dit probleem. Hij legt het, samen met het Ministerie van VWS, op een onorthodoxe manier op het bord waar het hoort. Twee deskundigen bevragen veertien belangrijke spelers in dit maatschappelijk veld om hun rol en positie te peilen als het gaat om de omslag te maken naar meer cultuursensitieve zorg.

 

Want daar gaat het om: hoe kunnen we passende zorg aanbieden aan een groeiende en diverse groep oudere migranten, die nauwelijks de weg weten te vinden en daarbij ook nog slecht kunnen communiceren.


Achtergrondinformatie

In de zorg is goede communicatie zeer belangrijk om de juiste diagnose te kunnen stellen. Een beetje achtergrondinformatie helpt daarbij. Gelukkig wordt er steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan bij veelvuldig voorkomende chronische aandoeningen onder migranten.

 

Er blijken belangrijke verschillen te bestaan in bijvoorbeeld dosering van medicijnen en toename van specifieke patiëntengroepen. Ook wordt er door de hechte samenwerking tussen de verschillende etnische groepen veel informatie uitgewisseld en expertise gedeeld om het bewustzijn van verandering ook aan die kant te bewerkstelligen. Het winnen van vertrouwen is een belangrijk onderdeel om elkaar goed te begrijpen.


Kosten besparen

Voor veel organisaties betekenen de nieuwe klanten een omslag in denken, in bedrijfscultuur, in personeelsbeleid, kortom in de gehele organisatie. En dat in een tijd waar het economisch minder gaat en waar er veel wetswijzigingen op ons afkomen.

 

Door adequaat in te spelen op de behoeften van een kwetsbare groep ouderen, kunnen we juist kosten besparen. We kunnen onnodige behandelingen voorkomen door goed te communiceren en goed in contact te blijven met organisaties van migranten. Die hebben een grote bereidheid om u van informatie te voorzien en om hun kennis met u te delen.


gerelateerde artikelen